อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - Mayo, Pattani

พื้นที่ 216.10 km2 คำขวัญ มายอเมืองสงบ เคารพกฎหมาย หลายหลายอาชีพ แหล่งผลิตบาติกสวย

แล้วลุ้นรางวัลทุกเดือน