อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - Khanu Woralaksaburi, Kamphaeng phet

พื้นที่ 1,158.78 km2 คำขวัญ เมืองตอเป็นแสน ดินแดนประพาสต้น ถิ่นคนผมแดง แหล่งอารยธรรมโบราณ