อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - Lan Krabue, Kamphaeng phet

พื้นที่ 429.12 km2 คำขวัญ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ผลิตก๊าซธรรมชาติ พุทธศาสตร์ลือเลื่อง เมืองแห่งคุณธรรม เลิศล้ำความสะอาด