อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร - Kosamphi Nakhon, Kamphaeng phet

พื้นที่ 489.40 km2 คำขวัญ ป่าสวยน้ำใส กล้วยไข่แสนหวาน แม่ปิงไหลผ่าน อุทยานคลองวังเจ้า ชาวเขามากมี โบราณคดีลือเลื่อง เมืองแห่ง สาวงาม นามโกสัมพีนคร