อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี - Khlung, Chanthaburi

พื้นที่ 756.04 km2 คำขวัญ ผู้คนสามัคคี เมืองมีความสะอาด ธรรมชาติเขียวขจี มากมีกุ้งหอยปูปลา นานาผลไม้ ยิ่งใหญ่ป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ เขื่อนคีรีธาร แสนสำราญ น้ำตกตรอกนอง