อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี - Soi Dao, Chanthaburi

พื้นที่ 733.80 km2 คำขวัญ เขาเสียดฟ้า ป่าผืนใหญ่ แหล่งกำเนิดกระวานไทย ที่อาศัยกบอกหนาม งามนกประจำถิ่น น้ำดินอุดมดี วัฒนธรรม มากมี ประเพณีสืบสาน เทศกาลเที่ยว เขาสอยดาว