อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี - Pong Nam Ron, Chanthaburi

พื้นที่ 927.00 km2 คำขวัญ มะละกอพันธุ์ดี ลิ้นจี่ชื่นใจ ลำไยหวาน กระวานหอม พร้อมน้ำพุร้อน ย้อนมนุษย์โบราณ สถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ล่องนาวาชมทิวทัศน์ ตลาดนัดชายแดน