อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร - Pathio, Chum phon

พื้นที่ 596.00 km2 คำขวัญ ประตูทักษิณ ถิ่นค่างแว่น แดนหาดทรายงาม ลือนามปะการัง ชื่อดังเขาเจดีย์