อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด - Mueang Trat, Trat

พื้นที่ 938.60 km2 คำขวัญ ศูนย์นัดพบภาคีพัฒนา บูรณาการแหล่งทุนใกล้บ้าน สืบสานเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวีราษฎรดีทุกตำบล