อำเภอรามัน จังหวัดยะลา - Raman, Yala

พื้นที่ 516.10 km2 คำขวัญ ถิ่นช้างเผือกคู่บารมี สับปะรดดีเกะรอ ตะโละหะลอกริชงาม ลือนามปลามังกร อนุสรณ์เมืองเก่า