อำเภอเบตง จังหวัดยะลา - Betong, Yala

พื้นที่ 1,328.00 km2 คำขวัญ เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน