อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - Kut Chum, Yasothon

พื้นที่ 544.00 km2 คำขวัญ พระใหญ่คู่บ้าน ศาลเจ้าพ่อคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ สมุนไพรมากมี ข้าวดีปลอดสารพิษ งานนิมิตภูทางเกวียน