อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร - Kham Khuean Kaeo, Yasothon

พื้นที่ 638.40 km2 คำขวัญ เมืองโบราณ ธารสองสาย ไก่รสเด็ด เมล็ดข้าวหอม