อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - Sai Mun, Yasothon

พื้นที่ 272.80 km2 คำขวัญ พระธาตุฝุ่นล้ำค่า สวนป่าดงมะไฟ หอไตรประวัติศาสตร์ เห็ดธรรมชาติสมบูรณ์