อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร - Pa Tio, Yasothon

พื้นที่ 308.00 km2 คำขวัญ แตงไทยโต แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตสินค้า พื้นเมือง ลือเลื่องพระอาฮา