อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - Maha Chana Chai, Yasothon

พื้นที่ 455.27 km2 คำขวัญ มหาชนะชัย พระเรืองไชยลือเลื่อง เมืองแห่งดอกจาน นมัสการพระพุทธบาท ธรรมชาติลำน้ำชี ประเพณีแห่มาลัย