อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - Loeng Nok Tha, Yasothon

พื้นที่ 942.80 km2 คำขวัญ เกษตรกรรมฟูเฟื่อง เมืองนกทาใหญ่ ถิ่นภูไทงามเลิศ ต้นกำเนิดสายธาร งามตระการภูถ้ำพระ แหล่งธรรมะดีเด่น