อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - In Buri, Singburi

พื้นที่ 314.30 km2 คำขวัญ ขนมเปี๊ยะเมืองอินทร์ ถิ่นเกษตร ปลอดสารพิษ เรืองฤทธิ์พระอินทร์