อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - Don Chedi, Suphanburi

พื้นที่ 252.08 km2 คำขวัญ ดอนเจดีย์ แดนยุทธหัตถี อนุสาวรีย์วีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช