อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ - Chanuman, Amnatcharoen

พื้นที่ 555.84 km2 คำขวัญ ชายแดนแห่งเดียว ป่าเขียวแสนงาม งามห้วยแก่งหิน แผ่นดินน่าอยู่ ชมหมู่ภูไท