อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ - Pathum Ratchawongsa, Amnatcharoen

พื้นที่ 520.80 km2 คำขวัญ พระปทุมราชเป็นศรี แหล่งมากมีภูผาสวย หลากหลายด้วยวัฒนธรรม งามล้ำผ้าทอมือ