อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ - Phana, Amnatcharoen

พื้นที่ 235.00 km2 คำขวัญ พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิต ผ้าขิดสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยาน ดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์