อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ - Lue Amnat, Amnatcharoen

พื้นที่ 191.80 km2 คำขวัญ พระเจ้าใหญ่ลือชัย หลากหลายไหมขิด แหล่งผลิตชุดวอร์ม ดอกพะยอมโสภา เสมาพันปี ประเพณีบุญคูนลาน