อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ - Senangkhanikhom, Amnatcharoen

พื้นที่ 526.00 km2 คำขวัญ เมืองสองนาง เด่นดังข้าวจี่ ดีล้ำพลุตะไล ผ้าไหมลายขิด วิจิตรภูโพนทอง ชื่อก้องกลองยาว