อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ - Tron, Uttaradit

พื้นที่ 314.50 km2 คำขวัญ ถิ่นอ้อยหวาน ธารน้ำใหญ่ ซิ่นไหมดี มีแหล่งปลา ไร่นาสมบูรณ์ ขอบคุณ พืชพันธุ์ธัญญาหาร อลังการไหลแพไฟ