อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ - Nam Pat, Uttaradit

พื้นที่ 1,448.71 km2 คำขวัญ กระเทียมมีชื่อ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด งามธรรมชาติภูสอยดาว