อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ - Laplae, Uttaradit

พื้นที่ 448.80 km2 คำขวัญ งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล