กระบี่ Krabi

คำขวัญ กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกทุ่งฟ้า

ภูมิภาค ใต้ ตัวย่อไทย กบ ตัวย่ออังกฤษ KBI ISO TH-81 FIPS TH63 ประชากร 432,704 พื้นที่ 4,708.60 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เกาะลันตา
Ko Lanta
5
น้ำใส ป่าไม้สวย รวยเกาะ เหมาะทิวทัศน์ สัตว์น้ำอุดม ชมปะการัง ฝั่งลันตา
เขาพนม
Khao Phanom
6
ต้นน้ำลำชุมทาง แผ่นดินกลาง สามจังหวัด เรื่องประวัติเจ้าแม่ อร่อยแท้ส้มโชกุน
เมืองกระบี่
Mueang Krabi
10
กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
เหนือคลอง
Nuea Khlong
8
ธรรมชาติงามตระการ ตำนานเมืองเก่า ร่มเงาอารยธรรม งามล้ำองค์เจดีย์ เหลืองกระบี่คู่ควรเมือง
คลองท่อม
Khlong Thom
7
สระมรกตขึ้นชื่อ นามระบือแหล่ง ลูกปัด งามเด่นชัดน้ำตกร้อน ชื่อกระฉ่อนนกแต้วแร้ว
ปลายพระยา
Plai Phraya
4
ปลายพระยาแหล่งเพาะปลูกปาล์ม ธรรมชาติงามน่าชม อุดมด้วยพืชผล ผู้คนมีคุณธรรม
ลำทับ
Lam Thap
4
ลำทับช้างงาม นามพระเศวต กาแฟวิเศษ เขตดินอุดม
อ่าวลึก
Ao Luek
9
ถิ่นทิวเขาสวย รวยถ้ำล้ำค่า ธาราลือเลื่อง เมืองยางปาล์มดี ภาพเขียนสีดึกดำบรรพ์