กระบี่ Krabi

81 63 กบ KBI
กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
ใต้ ทุ่งฟ้า 432,704 4,708.60 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดกระบี่