อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ - Lam Thap, Krabi

พื้นที่ 320.80 km2 คำขวัญ ลำทับช้างงาม นามพระเศวต กาแฟวิเศษ เขตดินอุดม