อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ - Ao Luek, Krabi

พื้นที่ 773.00 km2 คำขวัญ ถิ่นทิวเขาสวย รวยถ้ำล้ำค่า ธาราลือเลื่อง เมืองยางปาล์มดี ภาพเขียนสีดึกดำบรรพ์