อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร - Khlong San, Bangkok

พื้นที่ 6.05 km2 คำขวัญ แผ่นดินพระเจ้าตากสิน ถิ่นเดิมผลไม้ดัง ติดฝั่งเจ้าพระยา โบราณสถานเด่นสง่า อุทยานสมเด็จย่ารวมใจ