อำเภอคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร - Khlong Sam Wa, Bangkok

พื้นที่ 110.69 km2 คำขวัญ มีวัดวาอาราม มัสยิดงาม คู่วัฒนธรรม ไร่ข้าวไร่หญ้าเขียวขจี อีกโรงสีชุมชน สวนสัตว์ซาฟารีน่ายล ทุกชุมชนส่วนร่วมดี