อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - Bang Kapi, Bangkok

พื้นที่ 28.52 km2 คำขวัญ บางกะปิถิ่นขวัญเรียม ยอดเยี่ยมแหล่งอุดมศึกษา เคหะชุมชนพัฒนา ล้ำค่าแสนแสบคลองของถิ่นเรา