อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร - Phra Nakhon, Bangkok

พื้นที่ 5.54 km2 คำขวัญ กรุงรัตนโกสินทร์วังวัดกษัตริย์สร้าง ศูนย์กลางสนามหลวงกระทรวงศาล ป้อมประตูคูคลองของโบราณ แหล่งสถาบันการศึกษาประชาธิปไตย รวมดวงใจไทยทั้งประเทศ… เขตพระนคร