อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - Phasi Charoen, Bangkok

พื้นที่ 13.99 km2 คำขวัญ แห่พระธาตุวัดนางชี บารมีหลวงพ่อ วัดปากน้ำ ศิลปกรรมอารามมากมี ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือเกื้อหนุนความดี ชมของดีที่... ภาษีเจริญ