อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร - Vadhana, Bangkok

พื้นที่ 12.57 km2 คำขวัญ เศรษฐกิจฟูเฟื่อง ร้านอาหารเลื่องชื่อ การท่องเที่ยวระบือ ธ ประทานชื่อเขตวัฒนา