ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Klondo, Dan Makham Tia, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ยางเกาะ
กลอนโด
แหลมทอง
หนองบัว
ทุ่งมะขามเฒ่า
หนองตะคอง
ย่านเจ้า
ดอนสว่าง
ชุกกระเพรา
เขาปู่คง
รางพลวง