ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Chorakhe Phueak, Dan Makham Tia, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าเสด็จ
จรเข้เผือก
ท่าโป่ง
หนองยายแจ้ง
ไทรทอง
โป่งโก
หนองหญ้าปล้อง
หนองกวาง
เนินสวรรค์
ทุ่งทองพัฒนา
สวนงิ้ว
หินสีพัฒนา