ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Dan Makham Tia, Dan Makham Tia, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ด่านมะขามเตี้ย
หนองผู้เฒ่า
ท่าพุ
โป่งนก
ท่าแย้
ท่าไม้ยาว
หนองหวาย
หนองหิน
พุกร่าง
ท่าพลับ
หนองสะแกรวม
หนองจอก