ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Phai, Dan Makham Tia, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองไผ่
หนองปากดง
หินแด้น
ท่าพยอม
หนองไผ่เดิม
สี่แยก