ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Don Khamin, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หลังตลาดลูกแก
ดอนขมิ้น
ดอนขมิ้น
หนองตาเลา
หนองกกหมาก
ลูกแก
ลูกแก
ลูกแก
ลูกแก