ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Don Cha-em, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองตาแบ
ดอนชะเอม
ดอนชะเอม
ทุ่งมะกรูด
ทุ่งประทุน
ต้นสำโรง
ห้วยใหญ่
ห้วยโต่ง
ดอนกลาง
ดงแสลงพัน