ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Tha Ruea, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน