ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Phong Tuek, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปากบาง
ปลักสะแก
พงตึก
อู่ตะเภา
ห้วยระหาร
หนองพันท้าว