ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Phra Thaen, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักเย็น
ไร่นอก
ไร่
ไร่, รางหว้า
ท่าโป่ง
ดอนรัก
หมอสอ
หมอสอ
บึง
พระแท่น
หนองงู
กะโดนโพรงใต้
โปร่งพระแท่น
ดอนแจง
ดอนสามหลัง
ดงรัง