ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Sanam Yae, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เด่น
เขาสะพายแร้ง
ทุ่งขี้วัว
ห้วยกระบอก
อ้อกระทุง
สนามแย้
สนามแย้