ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Khao Samsip Hap, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองหิน
เขาขี่คราด
เขาสามสิบหาบ
เขาสามสิบหาบ
หนองแหน
เขาช่อง
เขากะอาง
หนองเกวียนหัก