ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Khok Tabong, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกมะขามสด
ใน
เขาใหญ่
โคกตะบอง
ชายธูป
เขาตะพั้น
ดอนมะสังข์
ไร่สระจอก