ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Thung Thong, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กร่างทอง
ห้วยนาคราช
หนองไผ่
ทุ่งทอง
ป่าดิบ
หนองปลวก
รางกะพอน
ลานทอง