ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Tha Takhro, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าตะคร้อ
หลังวัดท่าตะคร้อ
ไม้แดงหูช้าง
หนองรี
ส้มเสี้ยว
ดอนกระท้อน
ดอนขลุบ